Αντισυνταγματική είναι η χορήγηση οικονομικών κινήτρων και επιδομάτων μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους και όχι σε εκείνους που εκτελούν την ίδια εργασία, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Με πρότασή του προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Ι. Τέντες ζήτησε να κριθεί αντισυνταγματική η διάταξη του προηγούμενου μισθολογίου που είχε χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου του ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ επέλεγαν να υπηρετήσουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως παραμεθόριες ή ως προβληματικές. Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου υπό τη μορφή επιδόματος έγινε σε όσους υπηρετούσαν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με συνέπεια να προσφύγουν δικαστικά διεκδικώντας το και εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς η καταβολή του οικονομικού κινήτρου μόνο σε μονίμους υπαλλήλους εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος των υπολοίπων υπαλλήλων.