Στο 11,7% ανήλθε η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2018, ενώ συνολικά (άμεσα και έμμεσα) συνέβαλε από 25,7% έως 30,9%, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018».

Παράλληλα, ο κλάδος του τουρισμού έχει μεγάλη συμβολή και στη απασχόληση και, τα τελευταία χρόνια έχει συνδράμει σημαντικά στην μείωση της ανεργίας, με βάση την εν λόγω μελέτη. Ειδικότερα, η πορεία αυτή συνεχίστηκε και το 2018, ιδιαίτερα στο 2ο, 3ο και 4οτρίμηνο, όπου η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 2,1%, 3,1% και 7,9% αντίστοιχα. Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα.

Τέλος, με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, «μπορούμε να συνάγουμε ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (Q3) του 2018 εκτιμάται σε 650 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται από 36,7% έως 44,2% του συνόλου».