Σε μία νέα εποχή εισέρχεται η ΣΕΚΑΠ, το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς την παραγωγική αριστεία, με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εργασίας ( Integrated Work System – IWS), ένα λειτουργικό μοντέλο που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής.

Όπως εξήγησε ο Cleber Da Rodda, νέος διευθυντής του εργοστασίου: «Η ΣΕΚΑΠ εντάσσεται σε μια επίλεκτη ομάδα εργοστασίων στην Ελλάδα που έχουν υιοθετήσει τη μεθοδολογία IWS. Το μοντέλο ‘Servant Leadership’ (ηγεσία που θέτει ως προτεραιότητα της ανάγκες των εργαζομένων), βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εξελιγμένης προσέγγισης, στην οποία οι επικεφαλής καθορίζουν μια σαφή κατεύθυνση για τις ομάδες τους προς έναν κοινό στόχο και οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των διαδικασιών μέσω της επίλυσης προβλημάτων».

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η JTI επενδύει στο εργοστάσιό μας και στη λειτουργική αριστεία σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας της μονάδας» κατέληξε ο ίδιος.