Το πρώτο εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα την «Ανοικτή Στρατηγική» (Open Strategy) διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το εργαστήριο αυτό το παρακολούθησαν περισσότερα από 22 υψηλόβαθμα στελέχη προερχόμενα τόσο από εταιρείες -μέλη του ΣΕΚΕΕ όσο από συνεργαζόμενες εταιρείες.

«Η ενέργεια αυτή αποτελεί βήμα στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΚΕΕ αναφορικά με την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μαθημάτων με στόχο την διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων (upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την προσφορά ευρύτερων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο οικοσύστημα καινοτομίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στο εργαστήριο «Ανοιχτή Στρατηγική» παρουσιάζονται μέθοδοι και εργαλεία για το πως μια επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει περισσότερες και καλύτερες στρατηγικές ιδέες, πως θα διαμορφώσει τη στρατηγική της αλλά και για το πως θα υλοποιήσει πιο αποτελεσματικά το στρατηγικό της πλάνο. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται πως τα ίδια τα στελέχη μπορούν να προετοιμαστούν για τη νέα αυτή προσέγγιση.

Ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος) ιδρύθηκε το 2010 και εκπροσωπεί έναν κλάδο με περισσότερες από 75 εταιρείες -μέλη, που παράγουν νέες τεχνολογίες, αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας αναδυόμενες τεχνολογίες απασχολώντας περισσότερους από 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.