Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA (πρώην Holiday Inn) η Advanced Quality Services Ltd. (AQS), διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Coaching Πωλητών».

Το σεμινάριο έχει σκοπό να καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τα Στελέχη των Πωλήσεων παρέχοντας σύγχρονες μεθόδους και απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Απευθύνεται σε Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Πωλητές και Υπεύθυνους Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Στον ίδιο χώρο, η AQS διοργανώνει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου σεμινάριο με θέμα «Cost Cutting-Μείωση κόστους στις επιχειρήσεις». Το σεμινάριο έχει στόχο να δώσει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου μπορεί να απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού και να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τη μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για δηλώσεις συμμετοχής [email protected]