Η Attitude, The Training & Consulting company, διοργανώνει τα παρακάτω ανοιχτά σεμινάρια:

· «Γραμματέας – Manager», 16 & 17 Ιουνίου.
· «Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO)»,18 Ιουνίου.
· «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Λογιστική», 19 & 20 Ιουνίου.
· «Presentation Skills», 22 & 23 Ιουνίου.
· «Advanced Negotiations Skills», 26 & 27 Ιουνίου.