Η Dale Carnegie Training διοργανώνει στις 17 και 18 Μαρτίου στο Crowne Plaza Hotel, σεμινάριο με θέμα "High Impact Presentations".

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των επιπέδων τα οποία χρειάζεται να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις μπροστά σε οποιοδήποτε κοινό. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων δύο έμπειροι coaches της Dale Carnegie Training αναλαμβάνουν την προσωπική καθοδήγηση και εντατική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ενώ οι παρουσιάσεις βιντεοσκοπούνται και μετά το τέλος κάθε παρουσίασης, τα στελέχη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωποκεντρική καθοδήγηση.

Ακόμα η Dale Carnegie Training διοργανώνει στις 24 και 25 Φεβρουαρίου σεμινάριο με θέμα “Train The Trainer”. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζουν τις αρχές επικοινωνίας που έχουν να κάνουν με την εξειδικευμένη επιμόρφωση στελεχών, να κατευθύνουν αποτελεσματικά τη διαδικασία Ερωτήσεων και Απαντήσεων σε μία σύσκεψη, να εμπνέουν και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων στις εκπαιδεύσεις τους και να διαχειρίζονται συγκρούσεις, διατηρώντας το ρυθμό και τη ροή της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στο 210-6779129 ή στο email: [email protected].