Διήμερο σεμινάριο, στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα Negotiation Skills, διοργανώνει η εταιρεία Bureau Veritas.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν τα άτομα ώστε να αποκτήσουν μεθοδολογία και συστηματική προσέγγιση του θέματος. Η μεθοδολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει εισαγωγή στα διάφορα θέματα, ασκήσεις περιεχομένου, ασκήσεις ρόλων, γραπτές εξετάσεις κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bvtraining.gr