Η My Market, σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ BlackLight, που υποστηρίζει κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο, διοργάνωσε το πρώτο διαδραστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εργαζομένων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών με οπτική αναπηρία.

Μέσα από αυτά τα σεμινάρια, οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται με τις ανάγκες των καταναλωτών με απώλεια όρασης και εκπαιδεύονται πάνω σε τεχνικές για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά στο κατάστημα των Βριλησσίων, ενώ ακολουθούν σύντομα εκπαιδεύσεις στα My market Κηφισιάς, Αλσούπολης, Νέας Σμύρνης, Βενιζέλου και Σεπολίων.