Η SQLearn και το AIT συνδιοργανώνουν διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο e-Tutor, το οποίο απευθύνεται σε εισηγητές όλων των ειδικοτήτων με στόχο την επαρκή κατάρτισή τους στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 ωρών περιλαμβάνει: διαλέξεις και προσομοιώσεις για το ρόλο του e-Tutor, εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης, εργαστηριακές ασκήσεις βασισμένες στη χρήση εξελιγμένων εργαλείων μάθησης, αναφορά των τάσεων και εξελίξεων με τη συνδρομή της τεχνολογίας στο χώρο της μάθησης, αξιολόγηση και επίδειξη ενδεικτικών δημοφιλών εργαλείων μάθησης.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα €289. Η συμμετοχή συνοδεύεται από βεβαίωση παρακολούθησης. Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται εντελώς δωρεάν μία άδεια eduspace-πλατφόρμα δημιουργίας προσωπικών μαθημάτων www.eduspace.gr, αξίας €249. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Δεκεμβρίου και ώρες 09:30 έως 16:30, στις εγκαταστάσεις του AIT, στην Παιανία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ait.gr/ait_web_site/pdf_executivepages/PEP2009_etutor_sql.pdf, [email protected], [email protected].