Η Advanced Quality Services διοργανώνει σεμινάρια Executive Secretary Excellence, που αφορούν το ρόλο και τις αρμοδιότητες της ES.

Στο περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνονται: τα μυστικά της επικοινωνίας, οι δημόσιες σχέσεις, η διαχείριση του σημαντικού και του επείγοντος, η διαχείριση των κρίσεων, η διαχείριση των προϊσταμένων, γραφείο-τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου αλλά και στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Δεκεμβρίου. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 585 ευρώ (στη δεύτερη συμμετοχή έκπτωση 15% και στην τρίτη 25%). Για περισσότερες πληροφορίες: www.aqs.gr.