Σεμινάριο για τη μείωση κόστους στις επιχειρήσεις (Cost Cutting) διοργανώνει η Advanced Quality Services Ltd την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA (πρώην Holiday Inn).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού και Προμηθειών και έχει στόχο να δώσει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης / Οργανισμού και να οργανώσουν και να υλοποιήσουν τη μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.aqs.gr