Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Ανοικτών Σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και σε άλλα στελέχη μιας επιχείρησης, τα οποία εμπλέκονται στην αξιολόγηση ατόμων για σκοπούς επιλογής ή ανάπτυξης ανθρώπων, η Evalion ανακοίνωσε τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Occupational Testing–Personality & Ability Assessment», το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Ιουνίου.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην επιλογή, χορήγηση και βαθμολόγηση εργαλείων αξιολόγησης (τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολόγια), με σκοπό να αναγνωρίσουν το δυναμικό ενός ατόμου σε έναν εργασιακό ρόλο, καθώς και στην ερμηνεία και ανατροφοδότηση σχετικών αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, έχουν δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση και από το BPS ως «Ειδικευμένοι Χρήστες Τεστ Ικανοτήτων & Ερωτηματολογίων  Προσωπικότητας (OPQ) – Level A & B». Στα 27 χρόνια λειτουργίας της, η Evalion (Authorized Trainer της SHL) έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 3.000 στελέχη επιχειρήσεων στην ορθή χρήση μεθοδολογιών αξιολόγησης, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του British Psychological Society.