Η Ελληνοαμερικανική Ένωση φέρνει και πάλι στην Ελλάδα το Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), ένα εκ των 25 κορυφαίων design schools στον κόσμο, για ένα τριήμερο πρόγραμμα Design Thinking στις 21-23 Ιουνίου.

Το design thinking, ως ανθρωποκεντρική, συνεργατική και διεπιστημονική προσέγγιση, βοηθάει τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν ευκαιρίες και να δημιουργούν καινοτόμες λύσεις – προϊόντα, υπηρεσίες, εφαρμογές, διαδικασίες – που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων και ως εκ τούτου να μειώσουν το επιχειρηματικό ρίσκο και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις της αγοράς.
Περισσότερες πληροφορίες: http://designthinking.hau.gr.