Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα νέα πρότυπα απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης GRI πραγματοποιεί η Ernst & Young (EY), συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI).

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΥ Ελλάδος, στο Μαρούσι, την Πέμπτη 12 και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένους από το GRI εκπαιδευτές του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών από ελληνικές επιχειρήσεις.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν καθοδήγηση για την κατάρτιση του πρώτου τους απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης ή που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προσέγγισή τους στην κατάρτιση απολογισμών από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4 στα νέα Πρότυπα GRI. Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών.