Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Tεχνικών Διαπραγμάτευσης διοργανώνει στις 3, 4 & 5 Δεκεμβρίου 2008, η Knowshare Ltd - licensee για την Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία της Huthwaite Research Group.

Το τριήμερο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία και τον προγραμματισμό της διαπραγμάτευσης, την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων με ασκήσεις πραγματικής διαπραγμάτευσης σε ομάδες, καθώς και την πληροφόρηση για την απόδοσή τους.

H διεξαγωγή του προγράμματος αυτού είναι δυνατόν καλυφθεί από την επιδότηση 0,45% του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 29 25 100 Email: [email protected]