Η GEP και η Hellas EAP, ως επαγγελματίες που ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα στον εργασιακό χώρο, ο καθένας από την πλευρά του και από το επιστημονικό του πεδίο, ενώνουν τις εξειδικεύσεις, την τεχνογνωσία και τις δυνάμεις τους και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Psychological & Physical First Aid. Managers στην 1η γραμμή: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε αιφνίδια & τραυματικά γεγονότα εντός κι εκτός εργασιακού χώρου».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, 10πμ – 3μμ στα γραφεία της GEP. Το σεμινάριο Psychological & Physical First Aid απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που είναι στην 1η γραμμή διαχείρισης κρίσεων & τραυματικών γεγονότων, όπως τα στελέχη διευθύνσεων: Υγείας & Ασφάλειας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Φυσικής Ασφάλειας, Διοικητικά Στελέχη καθώς και τα μέλη της ομάδας Πρώτων Βοηθειών στον χώρο εργασίας. σημειώνεται ότι η είσοδος ελεύθερη είναι και υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες: 210 9405866.