Νέες συνθήκες, μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ή η ανάγκη για επαγγελματική αλλαγή καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη ενός νέου brand για τον εαυτό μας που θα αναδεικνύει τις αξίες, τις ικανότητες και τις προτεραιότητες που θέλουμε να προβάλουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο Self re:branding από την Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις ώστε οι συμμετέχοντες να επανακαθορίσουν το προσωπικό τους brand, να αφηγηθούν διαφορετικά την επαγγελματική τους ιστορία και να διαχειριστούν τη φήμη και τη δημόσια εικόνα τους, ώστε να είναι συμβατή με τους νέους τους στόχους. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο τετράωρες συνεδρίες που διεξάγονται την Παρασκευή 23 και 30 Μαρτίου.