Μονοήμερο σεμινάριο βασισμένο στις μεθόδους του Dale Carnegie - πρωτοπόρου στις δημόσιες ομιλίες- οργανώνει η εταιρεία Dale Carnegie Training στις 10 Μαρτίου.

Ο D. Carnegie πίστευε ότι η ομιλία μπροστά σε κοινό είναι προσόν που διδάσκεται και όχι έμφυτο χάρισμα. Οι βασικοί θεματικοί άξονες του σεμιναρίου θα είναι οι εξής:

· Επικοινωνήστε με αξιοπιστία. Αποκτήστε επαφή με το κοινό σας και παρακινήστε τους σε δράση.
· Οργανώστε τις σκέψεις και το υλικό σας γύρω από ένα κεντρικό θέμα.
· Ηγηθείτε αποτελεσματικά συναντήσεων με Ερωτήσεις-Απαντήσεις.
· Κάντε μια έναρξη που τραβάει την προσοχή.
· Επιλέξτε τα κατάλληλα οπτικά βοηθητικά.
· Δώστε ποικιλία και ζωντάνια στο υλικό σας.
· Αξιοποιείστε τα δυνατά σας σημεία.
· Αναπτύξτε συναισθηματική επαφή με το ακροατήριο σας.
· Παρουσιάστε με ειλικρινεία τις απόψεις σας χωρίς να προκαλέσετε δυσαρέσκεια.
· Χρησιμοποιήστε τους 5 κινητήριους άξονες του Dale Carnegie και εξασφαλίστε την επιτυχία σας.