Σεμινάρια με τίτλο «Leadership Coaching for Performance Improvement» διοργανώνει στις 21 και 22 Απριλίου η Dale Carnegie.

Η καθοδήγηση από τα στελέχη της εταιρείας έχει στόχους: α) σε ατομικό επίπεδο: την παρακίνηση, ενεργοποίηση, ανάπτυξη και βελτίωση και β) σε επίπεδο οργανισμού: τη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς εκμάθησης, feedback και υποστήριξης, το χτίσιμο και την ενδυνάμωση ομάδων, τη διαχείριση αλλαγών, την επίτευξη στόχων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει διάδραση με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις καθώς και πρακτική εφαρμογή για τον κάθε συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-6779129, email: [email protected].