Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βελγίου), για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα trESS (Training and Reporting on European Social Security,) η Κρεμαλής Δικηγορική Εταιρεία διοργανώνει, στις 28 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος), το ετήσιο εθνικό σεμινάριο με αντικείμενο τις συνέπειες στον ελληνικό χώρο από τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το trESS είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EMPL) και το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στην ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση, σε κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέλη.

Στο συνέδριο θα παραστούν ανώτατοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντιπρόσωποι του προγράμματος trESS, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών. Τα σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη διοικητικών υπηρεσιών, μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ερευνητές, αλλά και διευθύνοντες υπαλλήλους επιχειρηματικών ομίλων, τραπεζών καθώς και εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες: Βασιλική Προφήτη, τηλ.: 210-6431387 εσωτ. 303, [email protected].