Αντιμέτωπες με την έλλειψη ταλέντων με δεξιότητες πληροφορικής βρίσκονται οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, η οποία αναμένεται, έως το 2026, να επηρεάσει εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ. Την ίδια στιγμή, το κόστος της εν λόγω έλλειψης στην αγορά εργασίας, ειδικά σε εργαζόμενους με δεξιότητες πληροφορικής, εκτιμάται ότι έχει υπέρογκες οικονομικές συνέπειες, τις οποίες η διεθνής εταιρεία IDC εκτιμά σε 5,5 τρισ. δολάρια.

Μεταξύ άλλων, οι τεράστιες αυτές οικονομικές συνέπειες προκύπτουν από καθυστερήσεις στις παραδόσεις έργων, στην παραγωγή νέων προϊόντων, από τις εκπτώσεις σε θέματα ποιότητας, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, ακόμη και από το κλείσιμο επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να βρουν προσωπικό, ούτως ώστε να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες τους.

Ως προς τις πιο περιζήτητες δεξιότητες, οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) είναι αυτές με τη μεγαλύτερη ζήτηση για τις περισσότερες επιχειρήσεις, με τις Λειτουργίες Πληροφορικής να βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Όπως αναφέρει η IDC στο report «Enterprise Resilience: IT Skilling Strategies, 2024», εξίσου περιζήτητες είναι και μια σειρά από δεξιότητες cloud, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, της διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων και της ανάπτυξης λογισμικού, ενώ στις ελλείψεις κατάλληλων δεξιοτήτων ΙΤ πρέπει να προστεθούν και οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες για πρόσθετες, μη τεχνικές, δεξιότητες, όπως ψηφιακές επιχειρηματικές δεξιότητες και skills ηγεσίας.

Τέλος, η έρευνα επισημαίνει ότι, μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, όταν προσπαθούν να επεκτείνουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους, είναι η αντίσταση στην εκπαίδευση. Και αυτό διότι οι εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι τα μαθήματα είναι πολύ μεγάλα, οι επιλογές για μάθηση πολύ περιορισμένες και ότι δεν υπάρχει σωστή ευθυγράμμιση μεταξύ δεξιοτήτων και στόχων σταδιοδρομίας.