Μείωση των θέσεων απασχόλησης τουλάχιστον κατά 14,31% έναντι του 2010 αποτυπώνει η έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΠΕ για το 2011, ενώ κατά 13,09% μειώθηκαν και οι συμβάσεις εργασίας.

Η μείωση αυτή προκύπτει από τον αριθμό των καταστάσεων προσωπικού το 2011 στις Επιθεωρήσεις (648.565 έναντι 756.881 το 2011 και 725.095 το 2010).

Ωστόσο, η μείωση των θέσεων εργασίας μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων καταθέτουν κατάσταση προσωπικού περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή να προσλάβει νέους εργαζομένους, σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Εντυπωσιακή παραμένει η εικόνα από την αλλαγή του μοντέλου απασχόλησης με τη θεαματική αύξηση του αριθμού των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή σε εκ περιτροπής εργασία.

Το 2011 κατατέθηκαν 58.962 μετατροπές συμβάσεων εργασίας, εκ των οποίων 32.420 ήταν από πλήρη απασχόληση σε μερική και 26.542 σε εκ περιτροπής απασχόληση. Από το σύνολο των 389.288 συμβάσεων το 2011 ευέλικτων μορφών απασχόλησης, οι 84.519 ήταν συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, 300.230 συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 4.345 συμβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και 194 συμβάσεις παραγωγής κατά μονάδα εργασίας (φασόν).

Έκταση πήραν τελικώς και οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, είτε με την κλασική μορφή (Ν. 1876/90) είτε με τη μεταβατική (των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων). Το πρώτο 10μηνο του έτους κατατέθηκαν 154 επιχειρησιακές συμβάσεις εκ των οποίων οι 22 με ενώσεις προσώπων και οι 26 με επιχειρησιακό σωματείο, οι 11 ειδικές (Ν. 3899/2010) και οι 95 επιχειρησιακές του νόμου 1876/90.

Στην ίδια περίοδο, διερεύνησαν τις αιτίες 5.203 εργατικών ατυχημάτων, τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 70 ήταν θανατηφόρα. Από την ανάλυση των στατιστικών προκύπτει ότι το 68,8% μηνύσεων αφορά τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ενώ για την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών υποβλήθηκαν μόνο 8 μηνύσεις (0,2%).