Ηλεκτρονικά ή ακόμη και με ένα SMS, θα μπορούν οι εργοδότες να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις υπερωρίες, την υπερεργασία ή ακόμη και τις προσλήψεις ή αποχωρήσεις προσωπικού.

Πρόκειται για υποχρέωση που έχουν, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, οι εργοδότες για εκ των προτέρων δήλωση των αλλαγών στο ωράριο και στους πίνακες προσωπικού, με στόχο την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, από την 1η Ιουλίου είναι υποχρεωτική εκ των προτέρων ηλεκτρονική δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας.

Για δύο μήνες, μέχρι τις 31/8/2018, θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και με τον παλιό τρόπο, δηλαδή μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών. Η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς από τότε η υποβολή θα γίνεται μόνο με τον νέο ηλεκτρονικό τρόπο. Με σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες, από 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή του εντύπου Ε4 της τροποποίησης ωραρίου (πίνακας προσωπικού), μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Προϋπόθεση είναι ο εργοδότης να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.