Ο ΣΕΠΕ προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών».

Το έργο αφορά 1.250 εργαζόμενους επιχειρήσεων που εργάζονται σε τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα τρέξει στο πλαίσιο της πρόσκλησης (με κωδικό 24) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Η υποβολή προσφορών για την υλοποίηση του έργου μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, η αποσφράγισή τους θα γίνει την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 912.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.