Μείωση αποδοχών κατά 23,7% μέσω νέων επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων για το 10% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα καταγράφεται στον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2012 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας εδραιώνονται στην αγορά. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης στις νέες προσλήψεις αντιστοιχεί πλέον στο 43,8% του συνόλου των συμβάσεων.

Αναλυτικότερα, το α΄ εξάμηνο του 2012 μετατράπηκαν 44.122 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης προηγούμενων ετών σε άλλες «ελαστικές» συμβάσεις εργασίας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 45,3%, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ το 2010 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 66,9% των νέων συμβάσεων, το 2011 αντιπροσώπευαν το 59,7% και το α’ εξάμηνο του 2012 το 56,1%.

Γενικά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 26,5% το 2010 σε 32% για το έτος 2011 και σε 34,9%. για το α’ εξάμηνο του 2012. Παράλληλα, μειώθηκαν συνολικά οι νέες θέσεις απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το α΄ εξάμηνο του 2012 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 12,79% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011. Σε ότι αφορά τις μειώσεις αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας και επιχειρησιακών συμβάσεων, προκύπτει ότι για το 9,3% των εργαζομένων υπήρξαν μειώσεις της τάξης του 23,7%.

Από τις 14 Φεβρουαρίου έως σήμερα υπογράφηκαν επιχειρησιακές συμβάσεις σε 496 επιχειρήσεις, που απασχολούν 57.614 εργαζόμενους, με μειώσεις αμοιβών 24,6% κατά μέσο όρο. Στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τις μειώσεις ανά περιοχή βρίσκονται η Ήπειρος, 29,73%, η Θεσσαλία 27.90% και η Κρήτη με 26%.

Αντίστοιχα, 26.151 επιχειρήσεις, που απασχολούν 109.123 εργαζόμενους, κατέθεσαν στις Επιθεωρήσεις Εργασίας καταστάσεις προσωπικού με ατομικές συμβάσεις και μειώσεις αμοιβών 23,36% κατά μέσο όρο. Την ίδια ώρα, σταθερά υψηλά παραμένουν τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας, ωστόσο οι έλεγχοι για την πάταξή της εντείνονται.