Περισσότεροι από 500.000 είναι οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Ασφάλισης, κατά τη χρονική περίοδο από 1/2/2010 έως 31/12/2010.

Κατά το παραπάνω διάστημα ελέγχθηκαν συνολικά 27.538 επιχειρήσεις (που αντιστοιχούν στο 3% του συνόλου στη χώρα). Στις επιχειρήσεις αυτές εργάζονταν συνολικά 77.666 άτομα από τα οποία τα 19.435, δεν βρέθηκαν καταχωρημένα στα ειδικά βιβλία. Αυτό σημαίνει η αδήλωτη εργασία αγγίζει το 25%.

Παρά το γεγονός ότι στο σύνολο των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι είναι λιγότεροι και αντιπροσωπεύουν το 27,29% σε σχέση με τους ημεδαπούς που αντιπροσωπεύουν το 72,71% των εργαζομένων, στα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας η αναλογία ανατρέπεται. Από τους 19.435 που εντοπίστηκαν να εργάζονται ανασφάλιστοι, οι 6.687 ή το 31,54% είναι αλλοδαποί και οι 12.748 ή το 22,58% ημεδαποί.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστων εργαζόμενων εντοπίστηκε στην περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλίας, η περιφέρεια Ηπείρου και η περιφέρεια Κρήτης.

Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ παρουσίασε ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Μιχάλης Χάλαρης, ο οποίος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν πρόστιμα 9.368.500 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα πρόστιμα που αφορούν αποκλειστικά την αδήλωτη εργασία και δεν περιλαμβάνονται πρόστιμα που επιβλήθηκαν για άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.