Την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και δράσεων για μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίες εκτιμάται πως θα έχουν εξαιρετικά θετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο και θα συμβάλλουν εντός πέντε ετών στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος με 2.100 startups και περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας, προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΒΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική που προτείνει για το οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στους εξής επτά άξονες: Ανάπτυξη δικτύου καινοτομίας, Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων, Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής ενθάρρυνσης startups και καινοτομίας, Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Κατοχύρωση και αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας, Πολιτικές για την προσέλκυση ταλέντου και Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις ανάγκες τις αγοράς.

Όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης απαιτεί επενδύσεις μακροπρόθεσμα στην καινοτομία, τη συνεργατικότητα και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Κατά τον ΣΕΒ, ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Οι startups εκτιμάται πως μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων κλάδων, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικών εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις. Τέλος, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι στα επόμενα πέντε χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος ανάπτυξης των startups και ανάκτησης του brain drain με την προϋπόθεση όμως ότι θα υλοποιήσει μεταρρυθμιστικές πολιτικές και κίνητρα ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές (ανάλογες της Ε.Ε.), ώστε να αποτελέσουν καταλύτη βιωσιμότητας.