Σημαντική αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καταγράφεται στην ετήσια έρευνα γνώμης των επιχειρήσεων «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», που διενήργησε για το 2023, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην ενότητα όπου αποτυπώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από δημόσιους φορείς/υπηρεσίες, το ποσοστό επιχειρήσεων που αποτιμά ικανοποιητικές τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ανέρχεται στο 45%.

Το συγκεκριμένο ποσοστό εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όταν αντίστοιχα το 2022 ήταν στο 33,8%, το 2021 στο 25% και το 2020 στο 15,6%. Δηλαδή, μέσα σε μία τετραετία το ποσοστό ικανοποίησης σχεδόν τριπλασιάστηκε, καταγράφοντας αύξηση κατά 188%.

Η έρευνα που υλοποιήθηκε από τον ΣΕΒ, για έβδομη συνεχή χρονιά, εντοπίζει και αναλύει τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία, αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.