«Άνθρωποι και Επιχειρήσεις την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» ήταν ο τίτλος εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του «R U AI?», με προσκεκλημένο τον Δρ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη της αγοράς.

Όπως αποτυπώθηκε στην εκδήλωση και σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις που εισάγουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αξιοποιούν μόνο το 30% των δυνατοτήτων που τους παρέχουν, ενώ μία στις δύο εγκαταλείπει την προσπάθεια έπειτα από 3 χρόνια.

Οι λόγοι συνδέονται με τα κόστη του εγχειρήματος, την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, τεχνογνωσία και δεξιότητες, την προϋπάρχουσα ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα της επιχείρησης, την επάρκεια και καταλληλότητα των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της, αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο που συνδέεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ΑΙ από τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων είναι και τα εξής:

  1. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για να μη ρυθμιστεί αλλά και πολύ σημαντική για να ρυθμιστεί με κακό τρόπο. Σωστά προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει πλαίσιο για την ΤΝ. Η αποτελεσματικότητα του ΑΙ Act θα κριθεί στην εφαρμογή του.
  2. Σημαντικά είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, ωστόσο υπάρχουν και σημαντικές ανάγκες προσαρμογής σε κάθε διάσταση της ΤΝ. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη του 2030 θα υπάρχει έλλειμα περίπου 8 εκατ. εξειδικευμένων ανθρώπων στις τεχνολογίες αιχμής, αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί παραγωγής ταλέντου.
  3. Η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει στην ΤΝ εφόσον κινηθεί γρήγορα και αναπτυχθούν ερευνητικά προγράμματα και υποδομές υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία και με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, και αξιοποιηθεί η αριστεία των Ελλήνων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ετήσιες δημόσιες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή.