Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υπογραμμίζει ότι όσες χώρες συντηρούν μια αδύναμη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, θα αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η καλύτερη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε όλες τις βαθμίδες, καταγράφεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι με αυτές που αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Μάλιστα, η στενή αυτή συνεργασία έχει αποδειχθεί επωφελής σε άλλες χώρες, όχι μόνο κατά την μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη συνεχή υποστήριξη των εργαζομένων μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση ειδικά των πλέον ελλειμματικών σε εργασιακά προσόντα ατόμων.