Οδηγό που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας δημιουργεί ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο του έργου ΣΕΒ TELEWORKREAD. Ο Οδηγός θα διατεθεί δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις και, εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην Ελλάδα και αφορούν σε διαφορετικές περιοχές της τηλεργασίας, όπως η οργάνωση της υβριδικής εργασίας, η τηλεκπαίδευση, η αξιολόγηση, το work-life balance κ.ά..

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και ο ΣΔΑΔΕ, έχοντας ήδη υλοποιήσει τη σχετική έρευνα. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω θέματα, να τις καταθέσουν μέχρι και τις 9 Απριλίου, με στόχο τον εμπλουτισμό του υπό διαμόρφωση Οδηγού.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει επώνυμα και ανώνυμα, ενώ η επιλογή των αντιπροσωπευτικότερων πρακτικών θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΕΒ. O Οδηγός αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, με τη λήξη του σχετικού έργου.