Τη δράση «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θράκη» υλοποιεί ο ΣΕΒ, με στόχο τη διασύνδεση νέων αποφοίτων με τις επιχειρήσεις της Θράκης και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που αυτές διαθέτουν.

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΣΕΚΑΠ της JTI στην Ξάνθη, ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και συμβουλευτική επαγγελματικής καθοδήγησης, εκπαίδευση σε θέματα ΑΙ, καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου – Αυτοματιστή σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στη Θράκη.

Η δράση απευθύνεται σε νέες και νέους που έχουν αποφοιτήσει από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφείς ειδικότητες, χωρίς προηγούμενη ή με μικρή προϋπηρεσία και προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουλίου.