Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΣΕΒ, η ανεργία στη χώρα μας αναμένεται να διαμορφωθεί, κατά μέσο όρο, κοντά στο 20% του ανθρώπινου δυναμικού το 2020, από το 17,2% το 2019, με την απασχόληση, σε μέσους όρους, να μειώνεται κατά 3,7%, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, προβλέπεται μείωση της απασχόλησης κατά 155 χιλ. άτομα, με τη μισθωτή απασχόληση να μειώνεται κατά 101 χιλ. άτομα και τους αυτοαπασχολούμενους κατά 54 χιλ., ενώ από τα 101 χιλ. άτομα της μισθωτής απασχόλησης, 13 χιλ. θα είναι περίπου η μείωση της απασχόλησης στον τουρισμό και 88 χιλ. στους λοιπούς κλάδους.

Τέλος, αναφορικά με τις προσλήψεις, εκτιμάται ότι την περίοδο Μαρτίου – Ιουλίου 2020, οι καθαρές προσλήψεις στον τουρισμό θα είναι μειωμένες κατά 224 χιλ. άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και στους λοιπούς κλάδους κατά 141 χιλ. άτομα, τουτέστιν συνολικά περίπου 365 χιλ. ανέργους, αριθμός ο οποίος αυξάνεται σε περίπου 580 χιλ. άτομα αν προστεθούν οι αναλογούντες πληττόμενοι αυτοαπασχολούμενοι.