Σύμφωνα με το νέο Special Report του ΣΕΒ με θέμα: «Το Μέλλον της Εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, την οργάνωση της εργασίας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων ενώ προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το 87% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση θα διαφοροποιήσει σημαντικά τον κλάδο του, αλλά μόνο το 6% πιστεύει ότι μπορεί σήμερα να χαρακτηριστεί ως «ευέλικτο» και το 70% να υποστηρίζει πως χρειάζεται πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, ενώ το 87% εκτιμά ότι δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες και το 92% ότι δεν έχει σωστή δομή.

Παράλληλα, το 50% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαδικασία ανασχεδιασμού του τρόπου εργασίας, ωστόσο μόνο το 11% πιστεύει ότι θα καταφέρει να γίνει πραγματικά ευέλικτο και προσαρμοστικό. Επίσης, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι, λόγω της πανδημίας, η τηλεργασία αυξήθηκε από το 1,9% στο 7%, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50%, στη μείωση λειτουργικών εξόδων, στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, στη μείωση του χρόνου και των εξόδων μετακινήσεων, αλλά και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικού και εργασιακού βίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το 40% των εργαζομένων, χαμηλών αλλά και υψηλών προσόντων θα πρέπει να επανακαταρτιστεί για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με γνωστικές και σύνθετες δεξιότητες.