Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της για το 2022-2023 έδωσε στη δημοσιότητα η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική. Σύμφωνα με αυτήν, η εταιρεία το 2023 απασχολούσε 164 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 136 ήταν άνδρες κα οι 28 γυναίκες, ενώ το 49% βρισκόταν στην Αθήνα, το 35% στη Θεσσαλονίκη και το 16% στη Λαμία. Επιπρόσθετα, η Έκθεση αναφέρει ότι το 100% των εργαζομένων απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ για το 2023 οι συνολικές προσλήψεις ανήλθαν σε 9 και οι αποχωρήσεις στις 10, από τις οποίες οι 8 ήταν οικειοθελείς (συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις).

Από τις 9 προσλήψεις, οι 8 αφορούσαν άντρες, με τις 4 να σχετίζονται με εργαζόμενους κάτω των 30 ετών και τις άλλες 4 σε άτομα 30-50 ετών.

Επιπλέον, η Έκθεση εξηγεί ότι η εταιρεία προσφέρει μία σειρά από παροχές στους εργαζομένους της, όπως γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, διατακτικές και δώρα στα παιδιά των εργαζομένων με την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, ενώ μεριμνά και για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έτσι, το 2023 παρείχε 1.725 ώρες εκπαίδευσης, διοργανώνοντας 61 εκπαιδευτικά σεμινάρια, καταγράφοντας αύξηση 20% στις ώρες εκπαίδευσης συγκριτικά με το 2022 και αύξηση 16% στις δαπάνες εκπαίδευσης, σε σχέση με το 2022, ενώ κάθε εργαζόμενος παρακολούθησε κατά μέσο όρο 10,5 ώρες εκπαίδευσης.

Για το 2023, το 36,3% των εκπαιδεύσεων αφορούσε στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, το 27,4% το Induction, το 13,9% τα νέα συστήματα, διαδικασίες, πρότυπα και το 11,8% τις Πρώτες Βοήθειες. Τέλος, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΙΔΜΑ υπογραμμίζει και τον εθελοντισμό των εργαζομένων, ενώ εστιάζει και στο Πρόγραμμα επιβράβευσης καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών των εργαζομένων, με τίτλο «Add Value».