Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, όπως διαμορφώθηκε και πρόκειται το προσεχές διάστημα να κατατεθεί στη Βουλή, ως ειδική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, έχει ήδη προκαλέσει γενικευμένες αντιδράσεις.

Τα κυριότερα σημεία του αφορούν τα εξής:

1) Αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων (οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 150 ατόμων μπορούν να απολύουν το 5% του προσωπικού τους και μέχρι 30 εργαζόμενους το μήνα).

2) Ο χρόνος προειδοποίησης των απολύσεων μειώνεται κλιμακωτά από 1 έως 4 μήνες. Η αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας μετά από προειδοποίηση θα ανέρχεται στο 50% της μέχρι τώρα αποζημίωσης. Αν δεν υπάρχει προειδοποίηση παραμένει στο μέχρι τώρα ύψος.

3) Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η προσφυγή στη διαιτησία ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας μπορεί να γίνει με κοινή συμφωνία των μερών. Μονομερής προσφυγή επιτρέπεται μόνο αν ένα μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση.

4) Μέτρα επιδότησης των εργοδοτών που απασχολούν άτομα μεγάλης ηλικίας και βρίσκονται σε στάδιο πριν τη συνταξιοδότηση. Επίσης, θεσπίζονται μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας.

5) Μειώνεται το κατώτατο ημερομίσθιο και ο κατώτατος μισθός των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (κατώτατο ημερομίσθιο και μισθός των νεοεισερχόμενων έως 25 ετών, καθορίζεται στο 85% ή έως 21 στο 80% του κατώτατου ορίου μισθού.

6) Προβλέπεται δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων μαθητείας μέχρι ενός έτους εργοδοτών και εργαζομένων ηλικίας από 15 έως 18 ετών. Οι μαθητευόμενοι κατά τη διάρκεια της μαθητείας θα λαμβάνουν το 70% του κατώτατου μισθού.

Με ψήφους του ΠΑΣΟΚ και μετά από πολύωρη συζήτηση, εγκρίθηκε επί της αρχής, την Πέμπτη 1 Ιουλίου, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στην ομιλία του, ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, απάντησε στις κατηγορίες για αθέτηση των υποσχέσεων σχετικά με το Ασφαλιστικό, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένη αντιπρόταση για ένα σύστημα που έχει αποδειχθεί αποτυχημένο, εξέφρασε τη δυσφορία του για την υποτίμηση των θετικών όψεων του νομοσχεδίου, αλλά άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτίωσης των όρων εφαρμογής του Μνημονίου, σε περίπτωση που τα ελληνικά δικαστήρια καταδικάσουν συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου ως αντισυνταγματικές.