Η ICAP Group, έχοντας θέσει ως πρωτεύοντα στόχο την ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύει ποικιλοτρόπως την παρουσία της στις χώρες αυτές.

Με ανεπτυγμένο πλέον το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην Ελληνική αγορά, στους τομείς της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Υπηρεσιών Συμβούλων Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, γίνεται σύμμαχος των επιχειρήσεων με λύσεις επί του πρακτέου στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τα πλάνα για περαιτέρω ανάπτυξη σε δύο νέες χώρες μέχρι το τέλος του 2010, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο Βασίλης Γκατζογιάννης, μέχρι σήμερα Regional Director της UPS.

Με αφορμή τη νέα αυτή συνεργασία και κύριο σκοπό την παρουσίαση των προσαρμοσμένων υπηρεσιών της στις ιδιαιτερότητες των βαλκανικών αγορών, η ICAP Group διοργανώνει μία σειρά από 5 Executive Breakfasts τόσο στην Αθήνα όσο και στις χώρες που δραστηριοποιείται.