«Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις (95%) δηλώνουν ότι το θέμα της διαχείρισης εξόδων είναι είτε πολύ σημαντικό, είτε σημαντικό.

Αυτό σημαίνει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με κάποιον τρόπο μέχρι σήμερα» ενώ «περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (56%) δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες από τον τρόπο διαχείρισης των εταιρικών τους εξόδων μέχρι σήμερα», σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Edenred για τη «Διαχείριση Εταιρικών Εξόδων», σε συνολικά 288 decision makers.

Η Μαρία Βερούχη, Marketing Manager της εταιρείας, σε συνέντευξή της στο HR Professional ανέφερε ότι: «Ο βασικότερος λόγος που αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την έρευνα είναι ότι όσο και αν αναζητούσαμε δεδομένα, αριθμούς, πρακτικές, habits και γενικότερα μία απεικόνιση ενός τόσο σημαντικού για όλες τις εταιρείες ζητήματος, δεν καταφέραμε να βρούμε κανένα απολύτως στοιχείο. Αυτός ήταν ταυτόχρονα ένας δείκτης, που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα το οποίο όμως δεν αντιμετωπίζεται με τη σημασία που του αναλογεί. Με την έρευνα αυτή λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καταγράφηκε η ανάγκη των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των εταιρικών τους εξόδων, το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα σήμερα, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητές τους και οι αξιώσεις τους από μία λύση».

Παράλληλα, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η ίδια υπογράμμισε ότι: «αυτή η έλλειψη ικανοποίησης διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος των εξόδων που καλούνται να διαχειριστούν, με αποτέλεσμα η διαχείριση γευμάτων εκτός έδρας να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια σχεδόν 65%, τα καύσιμα και τα εταιρικά γεύματα να ακολουθούν με 55%, και η διαμονή σε ξενοδοχεία να συμπληρώνει την τετράδα με 52%». Η Μ. Βερούχη μιλάει ακόμα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνει μία λύση διαχείρισης εταιρικών εξόδων καθώς επίσης και το πώς η Edenred μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το θέμα. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή της στο τεύχος Απριλίου.