Σύμφωνα με έρευνα της Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP, οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν ανάγκη από «Ψηφιακούς Ηγέτες», δηλαδή στελέχη που υιοθετούν την ψηφιακή νοοτροπία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη Leaders 2020, μόνο ένα στα πέντε στελέχη διαθέτει τα χαρακτηριστικά του «Ψηφιακού Ηγέτη».

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημερινοί Ψηφιακοί Ηγέτες απλοποιούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δίνουν προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και την άρση των αποκλεισμών και ακούν τα νεότερα στελέχη. Αρκεί να αναλογισθεί κανείς ότι οι millennials σύντομα θα αποτελούν το 50% του εργατικού δυναμικού, οπότε θα έχουν δυνατή φωνή στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Τα οφέλη που φέρνει στην επιχείρηση το προφίλ του Ψηφιακού Ηγέτη περιλαμβάνουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και ικανοποιημένους εργαζόμενους. «Είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα νέο είδος ηγεσίας για να επιτύχει κανείς στην ψηφιακή οικονομία» δήλωσε ο Mike Ettling, President SAP SuccessFactors.

«Οι άνθρωποι σήμερα αναμένουν πιο ανοικτούς και κοινωνικούς ηγέτες, υποστήριξη της διαφορετικότητας σε επίπεδο ηγεσίας και λιγότερη ιεραρχία. Μέσω της τεχνολογίας, οι ηγέτες έχουν πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και την προσέλκυση και ανάπτυξη της νέας γενιάς ηγετών». Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερα από 4.000 στελέχη σε 21 χώρες, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά των οργανισμών που λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.