Ως σημείο αναφοράς για κάθε άνθρωπο προσδιορίζονται συνολικά οι σταθερές, οι αξίες και τα «ιδανικά» που υιοθετεί και στα οποία ανατρέχει συνεχώς θέτοντάς τα στο επίκεντρο της ζωής του.

Ουσιαστικά επηρεάζουν το σύνολο των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων που χαρακτηρίζουν το άτομο και λειτουργούν ως πρότυπα σύμφωνα με τα οποία αξιολογεί τις ιδέες του, τις αποφάσεις του και εντέλει τις πράξεις του. Αντίστοιχα για έναν οργανισμό σημείο αναφοράς εκτός από τους εκάστοτε στόχους αποτελούν αναμφισβήτητα οι εταιρικές αξίες, η κουλτούρα και το όραμα, άριστος πρεσβευτής των οποίων δεν είναι άλλος από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλα αυτά τα στοιχεία οφείλουν να διαπνέουν το σύνολο των πρακτικών και των επιλογών που πραγματοποιούν οι οργανισμοί και να προάγονται σε επίπεδο ατόμου και κυρίως ομάδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πέρα όμως από το όραμα, τις αξίες και τον σκοπό «Οι σημερινοί ηγέτες οφείλουν να προωθούν τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο όλοι θα παρουσιάζουν τρία χαρακτηριστικά: περιέργεια, πάθος και ενσυναίσθηση» υποστηρίζει η Amy Edmondson, Novartis Professor of Leadership & Management στο Harvard Business School, μία από τους HR Most Influential International Thinkers 2014 και 2013 και keynote speaker του 11th People Management Executive Seminar, την οποία υποδεχόμαστε στις 17 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια η περιέργεια δημιουργεί την ανάγκη στα στελέχη να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να ακούσουν τους συνεργάτες τους και να συμβάλλουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο στο σκοπό. Το πάθος από την άλλη, ενδυναμώνει τη συνολική προσπάθεια και τον ενθουσιασμό για επίτευξη υψηλών εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ η διάθεση αναζήτησης ή/και δημιουργίας νέων προοπτικών μπορεί να λειτουργήσει εξελικτικά όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για την ίδια την εταιρεία.

Stay tuned!