Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, αναλαμβάνει ο Αλέξης Ρουσσίδης, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Μπακάκο, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

O Α. Ρουσσίδης, διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, έχοντας ηγηθεί στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της υλοποίησης απαιτητικών και σύνθετων έργων στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα της Ελληνικής αγοράς, αλλά και των Βαλκανίων.

Από το 2021, ανήκει στο ανώτατο διευθυντικό στελεχιακό δυναμικό της SingularLogic, έχοντας συμβάλει καθοριστικά από τις θέσεις του Τεχνικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.