Η αυτοματοποίηση και το AI αλλάζουν τη φύση της εργασίας. Στο πλαίσιο διαρκούς έρευνας του McKinsey Global Institute για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, παρουσιάζονται νέα ευρήματα για τις μεταβολές στη ζήτηση δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού και στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας έως το 2030.

Η έρευνα εκτιμά τον χρόνο που αφιερώνεται σε 25 βασικές δεξιότητες στον χώρο εργασίας, σήμερα και στο μέλλον, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, δίνοντας έμφαση σε πέντε τομείς της αγοράς: τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, ενέργεια, υγεία και περίθαλψη, μεταποίηση και λιανεμπόριο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Η αυτοματοποίηση θα επιταχύνει τις αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων που έχουμε ήδη διαπιστώσει την τελευταία 15ετία. Η ισχυρότερη αύξηση της ζήτησης θα αφορά στις τεχνολογικές δεξιότητες, τη μικρότερη σήμερα κατηγορία, η οποία θα αυξηθεί κατά 55% και το 2030 θα αντιπροσωπεύει το 17% των ωρών εργασίας, από 11% το 2016. Αυτή η αύξηση θα επηρεάσει τη ζήτηση για βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός. Η ζήτηση για κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η ηγεσία και οι διοικητικές ικανότητες, θα αυξηθεί κατά 24%, στο 22% των ωρών εργασίας. Η ζήτηση για αναβαθμισμένες γνωστικές δεξιότητες θα σημειώσει μέτρια αύξηση, με εξαίρεση κάποιες δεξιότητες, η ζήτηση των οποίων θα αυξηθεί κατακόρυφα, όπως η δημιουργικότητα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ορισμένες κατηγορίες δεξιοτήτων θα καταστούν λιγότερο σημαντικές. Η ζήτηση σε βασικές γνωστικές δεξιότητες, όπως η απλή εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, θα μειωθεί κατά 15%, αντιστοιχώντας στο 14% των ωρών εργασίας, από 18%. Μείωση κατά 14% θα έχει και η ζήτηση σε χειρωνακτικές δεξιότητες, όπως π.χ. η λειτουργία γενικού εξοπλισμού, ωστόσο θα διατηρήσει την πρώτη θέση ως η μεγαλύτερη κατηγορία δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού το 2030 σε πολλές χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 25% των συνολικών ωρών εργασίας. Σημαντικές θα είναι και οι διαφορές στη ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών κλάδων της αγοράς. Στον κλάδο της υγείας, για παράδειγμα, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους, αναμένεται αύξηση της ζήτησης χειρωνακτικών δεξιοτήτων.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ταυτόχρονα με τη διαχείριση των παραπάνω αλλαγών στις αναγκαίες εργασιακές δεξιότητες, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε σημαντικές διαρθρωτικές και οργανωσιακές αλλαγές, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Πρόσφατη έρευνα σε περισσότερους από 3.000 επιχειρηματικούς ηγέτες σε επτά χώρες, υπογραμμίζει τη νέα έμφαση που πρέπει να δώσουν οι εταιρείες στη συνεχή μάθηση των εργαζομένων, καθώς και την ανάγκη για περισσότερη διατμηματική και ομαδική εργασία. Καθώς αλλάζουν τα καθήκοντα, οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες. Το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε αύξηση στην ανεξάρτητη εργασία, με σημαντικό μερίδιο του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης να εργάζεται ως freelancer ή με προσωρινή απασχόληση- 61% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων τους. Η ηγεσία και τα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα: σχεδόν 20% των εταιρειών αναγνωρίζουν ότι η εκτελεστική τους ομάδα δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις για να ηγηθεί της προσπάθειας αυτοματοποίησης και της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις ανησυχεί ότι η έλλειψη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την υιοθέτηση της αυτοματοποίησης θα πλήξει τις μελλοντικές οικονομικές της επιδόσεις.

Επιπλέον, διαπιστώνουμε διαφοροποίηση μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α. σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση του HR για την απόκτηση των απαιτούμενων νέων δεξιοτήτων. Σχεδόν οι μισές εταιρείες από την Ευρώπη που συμμετείχαν στην έρευνα θα εστιάσουν στην επανεκπαίδευση του υφιστάμενου δυναμικού τους, ενώ στις ΗΠΑ επιλέγουν ως κύριο ή και αποκλειστικό μέσο τις νέες προσλήψεις.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
Ο ανταγωνισμός για εργαζόμενους με υψηλή ειδίκευση αναμένεται να αυξηθεί. Παράλληλα, η τάση απομάκρυνσης των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης θα συνεχιστεί αμείωτη, επιδεινώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ανισότητα των εισοδημάτων και μειώνοντας τις θέσεις εργασίας μεσαίων απολαβών. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν την πρόθεσή τους να προσλάβουν, να επανεκπαιδεύσουν και να αυξήσουν τις αμοιβές των εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης στο μέλλον. Οι εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αυτοματοποίησης εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν το ταλέντο που χρειάζονται, ενώ εκείνες που δεν υιοθετούν με την ίδια ταχύτητα τις αλλαγές φοβούνται ότι οι επιλογές τους σε ικανό ανθρώπινο δυναμικό θα είναι πιο περιορισμένες.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ STAKEHOLDERS
Σχεδόν οι μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος. Για τη διαχείριση αυτής της μεγάλης κλίμακας επανεκπαίδευσης του προσωπικού και των πρόσθετων προκλήσεων θα απαιτηθεί συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς για να αναμορφώσουν τα προγράμματα σπουδών του σχολείου και του πανεπιστημίου. Οι βιομηχανικές και επαγγελματικές ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία δεξαμενών διοχέτευσης ταλέντων στην αγορά, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να συνεισφέρουν στη διατμηματική κινητικότητα των εργαζομένων. Οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους θα πρέπει να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων και να ενθαρρύνουν την κινητικότητα σε νέα καθήκοντα και σε θέσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς στη νέα εποχή.

    Πηγή: McKinsey Global Institute, “Skill shift: Automation and the future of the workforce”, Jacques Bughin, Eric Hazan, Susan Lund, Peter Dahlström, Anna Wiesinger, and Amresh Subramaniam, Μάιος 2018