Σε αυξήσεις μισθών αλλά και σε σειρά νέων παροχών προχώρησε η Σκλαβενίτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του moneyreview.gr. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, οι εν λόγω αυξήσεις έχουν άμεση ισχύ, επηρεάζοντας και τους μισθούς του Νοεμβρίου, ενώ οι νέες παροχές είναι επιπλέον όσων προβλέπει η επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία είχε υπογραφεί πέρυσι ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση της ΕΥΣ και κανονικά λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου, οι αποδοχές αυξάνονται έως 5,5% σε εργαζόμενους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 870€, έως 5% σε εργαζόμενους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι 930€, 4% σε εργαζόμενους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές μέχρι και 1.300€ και έως 50€ μηνιαίως σε εργαζομένους με συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές από 1.301€ έως 1.350€, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.350€.

Επιπρόσθετα, βάσει του moneyreview.gr, από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου αυξάνεται για όλους τους εργαζόμενους το ποσοστό έκπτωσης για αγορές ειδών ευρείας κατανάλωσης από τα καταστήματα της επιχείρησης από 5% σε 7%, καθώς και το ετήσιο όριο αγορών από 6.000€ σε 7.000€, ενώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζομένους, αλλά και για τους εργαζόμενους γονείς με τέκνα με ειδικές ανάγκες το ετήσιο όριο αυξάνεται από τις 7.000€ στις 8.000€.

Τέλος, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη χορήγηση 200€ για κάθε έναν από τους 29.500 εργαζόμενους, με τη μορφή διατακτικών μέσω της προπληρωμένης κάρτας αγορών.