Έρευνα αποκαλύπτει ότι 86% των στελεχών του HR πιστεύουν ότι τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα έχουν αντίκτυπο σε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά στους επαγγελματίες του τραπεζικού κλάδου είναι 68%, στους δικηγόρους 65%, ενώ στους επαγγελματίες του οικονομικών υπηρεσιών 66%. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ανάμεσα στους πιο σκληρά εργαζόμενους με 26% αυτών να εργάζονται περισσότερες από 50 ώρες την εβδομάδα.

Μόνο ορισμένοι εργαζόμενοι στο ΙΤ (18%), στον τραπεζικό κλάδο (11%) και στις οικονομικές υπηρεσίες (20%) δουλεύουν τόσο πολύ. Η Mary Wright, Director στη συμβουλευτική εταιρεία Robert Walters εξηγεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν αποτελούν έκπληξη καθώς το HR είναι το κέντρο σε οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει καλά ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του.

Οι ενέργειες αυτές εκτείνονται από τη διαδικασία στρατολόγησης, μέχρι τη διακράτηση εργαζομένων, τη διαχείριση της απόδοσης και την πολιτική ανταμοιβών των ανθρώπων.