Σε δημοσίευμά της, η Wall Street Journal χαρακτηρίζει τους Έλληνες ως τους πιο σκληρά εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργασιακή πρωτιά, όπως σημειώνεται, ανήκει στους Έλληνες εργαζόμενους με 42 ώρες, ενώ ακολουθούν Ισπανοί και Πορτογάλοι με 39 ώρες εβδομαδιαίως.

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία εργάζονται 31 ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα. «Οι Γερμανοί εργάζονται κατά μέσο όρο 36 ώρες την εβδομάδα, πολύ λιγότερο από ό,τι οι σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες, τους οποίους καλούνται να διασώσουν», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος της Wall Street Journal, Matthew Dalton, διευκρινίζοντας πως τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat. Η διαφορά στο ωράριο απασχόλησης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η μερική απασχόληση είναι πολύ διαδεδομένη στις βόρειες χώρες, ιδίως στη Γερμανία και την Ολλανδία, όταν στην Ελλάδα και τις άλλες νότιες χώρες, οι εργαζόμενοι είτε θα είναι πλήρους απασχόλησης είτε άνεργοι.

Σημειώνεται μάλιστα πως ένα υψηλό ποσοστό των Ελλήνων εργαζομένων τείνουν να εργάζονται στη γεωργία, τομέας όπου οι ώρες εργασίας είναι συνήθως περισσότερες. Τα προβλήματα της Ευρωζώνης, όπως επισημαίνει ο M. Dalton, δεν οφείλονται στις αποκλίσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας το 2009 για τους Έλληνες εργαζομένους ήταν 18,50 ευρώ, στην Ισπανία και την Πορτογαλία 24,40 ευρώ και 13,80 ευρώ ανά ώρα εργασίας, ενώ στην Ολλανδία 39,50 ευρώ και τη Γερμανία 38,70 ευρώ.

Αμφισβητεί μάλιστα την ορθότητα των παραινέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη μείωση των συντάξεων και κοινωνικών παροχών στις νότιες χώρες της Ευρωζώνης, καθώς αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει τους Ευρωπαίους του Νότου να εργάζονται ακόμη περισσότερο, αλλά δεν θα τους καταστήσει πιο παραγωγικούς.

«Ακόμη και εάν ο Έλληνας εργαζόμενος καταρτισθεί όπως ο Γερμανός εργαζόμενος θα εξακολουθήσει να είναι λιγότερο αποδοτικός, λόγω της καλύτερης και πιο αποδοτικής γερμανικής τεχνολογίας», υποστηρίζει, επισημαίνοντας πως οι εργαζόμενοι στις βόρειες χώρες επωφελούνται από την αναπτυγμένη τεχνολογία και τις πιο σύγχρονες υποδομές.

Πηγή: news247.gr