Η Γενιά Ζ βρέθηκε στο επίκεντρο του 8ου HR Community Conference & Awards 2024, το οποίο είχε τίτλο «Delulu» και διοργανώθηκε, την Πέμπτη 23 Μαΐου από το skywalker.gr ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πάνω από 400 στελέχη έδωσαν το παρών και συζήτησαν σχετικά με οχτώ θεματικές ενότητες. Όπως αναφέρθηκε, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους εργαζομένους της Γενιάς Ζ, οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη ότι η εν λόγω γενιά εισέρχεται στην αγορά εργασίας με μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Μεταξύ αυτών, είναι η ψηφιακή τους επιδεξιότητα, η επιθυμία για αυτονομία και τηλεργασία, ο σεβασμός του ελεύθερου χρόνου και των μετακινήσεων, η ακόμη μεγαλύτερη αξία στο Work-life Balance, η συνεχής κοινωνική δικτύωση, η ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία και η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς ανατροφοδότησης και της δυνατότητας εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης σε όλους τους εργαζομένους, την ανθρωποκεντρικότητα και την αναγκαιότητα για διαφάνεια. Την ολοκλήρωση του συνεδρίου, ακολούθησε η τελετή απονομής των HR Community Awards 2024.