Όπως το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και ευεξία του οργανισμού μας, έτσι και οι εργαζόμενοι αποτελούν πηγή ενέργειας για μία επιχείρηση. Πρόσφατη έρευνα της Towers Watson με τίτλο Change and Communication ROI 2013, ανέδειξε την εσωτερική επικοινωνία ως σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της εταιρικής εικόνας.

Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από την εύρυθμη λειτουργία διαύλων εσωτερικής επικοινωνίας εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά το ηθικό των εργαζομένων, το κλίμα ομαδικότητας και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, η ενιαία εταιρική κουλτούρα, η διατήρηση των ταλέντων, η κατανόηση διαδικασιών και πολιτικών, η ευελιξία στη διαχείριση αλλαγών και η ύπαρξη κινήτρων, επιβράβευσης και ενθάρρυνσης εργαζομένων έχουν παρατηρηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και από επιτυχημένα case studies ως οι κύριοι παράγοντες για τη δημιουργία εσωτερικών brand advocates, ικανών να μιλήσουν θετικά ή και να υπερασπιστούν δημοσίως την εταιρεία τους.

Στο φετινό συνέδριο εσωτερικής επικοινωνίας στο Kia Oval του Λονδίνου με κεντρικό θέμα «Building Our Future», συζητήθηκε η ανάγκη ανάδειξης των εργαζομένων ως των βασικών πρεσβευτών μίας επιχείρησης. Σε μία περίοδο που οι προϋπολογισμοί συρρικνώνονται, όπως και η αξιοπιστία των διαφημίσεων, οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι μπορούν να αποτελέσουν την πιο αξιόπιστη πηγή προβολής για τις επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των φυσικών και ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας.

Ένα επιπλέον συμπέρασμα του συνεδρίου στη Μεγάλη Βρετανία είναι η επίδραση των social media στη διεύρυνση των κοινωνικών μας κύκλων επιρροής. Αν στο παρελθόν ένας εργαζόμενος μπορούσε να συζητήσει πιθανά εταιρικά θέματα σε ένα μικρό κύκλο συγγενών και φίλων, τώρα που κατά μέσο όρο κάθε χρήστης του facebook έχει 190 διαδικτυακούς φίλους, μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη δύναμη αλλά και την ευθύνη που αποκτά ο εργαζόμενος μέσα από τα social media.

Επίσης, ενδιαφέρον εμφανίζει εύρημα της Towers Watson (2013) ότι το 56% των εργαζομένων έχει θετική εντύπωση ως προς τη χρήση των social media στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας τους, εφόσον συμμετέχουν ενεργά στη διαδικτυακή εταιρική κοινότητα οι συνάδελφοί τους και τα υψηλόβαθμα στελέχη. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι να διστάζουν να συμμετέχουν στα εσωτερικά διαδικτυακά δίκτυα με το φόβο μήπως χαρακτηριστούν ως «αργόσχολοι που περνάνε την ώρα τους στο internet». Γι’ αυτό και η επιτυχία ενός Social Intranet για τη χρήση του ως κέντρο διαχείρισης γνώσης και προώθησης της εταιρικής φήμης συνδέεται άμεσα με την εταιρική κουλτούρα και την κατανόηση της διοίκησης στα νέα Μέσα.

Γίνεται πλέον κατανοητό ότι τα social media δημιουργούν μία νέα πραγματικότητα στις διαπροσωπικές και ενδοεταιρικές σχέσεις. Επικρατεί, ωστόσο, άγνοια ως προς το ποιος τα χειρίζεται και ποια εργαλεία έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Αν και η χρήση των social media ως κανάλι επικοινωνίας με τους καταναλωτές γίνεται από τις διευθύνσεις Marketing ή από Digital Agencies, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον τα social media είναι ευθύνη είτε των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού είτε των διευθύνσεων Επικοινωνίας.

Σήμερα, που η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει μία σχεδόν έμφυτη σχέση με την τεχνολογία, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τα νέα Μέσα επικοινωνίας και όχι να τα αποκλείσουν από τις καθημερινές εταιρικές τους πρακτικές. Μέσα από εργαλεία όπως το instant messaging, το video streaming, τα εταιρικά blogs, τα social intranets, τα online εργαλεία για διαχείριση εργασιών και τις mobile εφαρμογές, μπορούν να εφαρμοστούν νέα μοντέλα συνεργασίας και επικοινωνίας, στα οποία ακόμα και η φυσική παρουσία του εργαζόμενου δεν θα είναι πλέον απαραίτητη, χωρίς ωστόσο να χάνεται η ουσιαστική συμβολή του στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης.