Αρκετές είναι οι εταιρείες που, προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους τους κατά τη διαδικασία προσέλκυσης, χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την εύρεση πληροφοριών, κυρίως προσωπικού χαρακτήρα. Είναι, τελικά όμως, αποτελεσματική η μέθοδος αυτή;

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού και αυτό γιατί, κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Συνεπώς, καθώς οι εταιρείες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο ατομικό ταλέντο, θεωρώντας το ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στη μάχη της προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων. Νικητήριες θα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν στρατηγικές προσανατολισμένες στο προσωπικό, με το οποίο ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή. Μια εξ’ αυτών των στρατηγικών είναι η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social networking websites).

Η προσέγγιση υποψηφίων μέσω τέτοιων δικτύων έχει καταστεί, πλέον, σύνηθες φαινόμενο. Είναι μια γρήγορη, αποδοτική και ανέξοδη μέθοδος προσέλκυσης, ενώ, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να έρχονται σε επαφή, όχι μόνο με τους ενεργούς, αλλά και με τους εν δυνάμει υποψήφιους. Η χρήση της αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, -κυρίως για τη «στρατολόγηση» των ατόμων που ανήκουν στην τελευταία κατηγορία-, το οποίο είναι απαλλαγμένο των ηθικών ζητημάτων που αφορούν στο headhunting, καθώς και του κόστους που επιβαρύνει τις εταιρείες όταν έχουν κάνει outsourcing τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Συνδεθείτε με τους μελλοντικούς εργαζομένους
Τα οφέλη από τη χρήση των social networking websites, όπως οι ίδιες οι επιχειρήσεις τα έχουν καταγράψει, είναι αρκετά. Δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να διευρύνουν τις επαφές τους, καθώς μπορούν να προσεγγίζουν με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο τα πρόσωπα για τα οποία ενδιαφέρονται. Σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας που αναπτύσσεται είναι η διαδραστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο εργοδότης, όσο και ο ενδιαφερόμενος, έχουν εξίσου ενεργό ρόλο στην επαφή. Προσφέρεται, δηλαδή, μέσα από τα sites αυτά η δυνατότητα ενός δυναμικού και αμφίδρομου διαλόγου μεταξύ του recruiter και του υποψηφίου, εν αντιθέσει με την παθητικότητα των διαφημίσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών.

Έτσι, μπορούν να εντοπίζονται οι παθητικοί υποψήφιοι με έναν πιο στοχευμένο τρόπο, όπως και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν μπορούν να εντοπιστούν με κάποιο άλλο εργαλείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω αυτών των ιστοσελίδων οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα άτομα, τα οποία προσελκύουν και να συλλέξουν πληροφορίες τις οποίες ένα βιογραφικό ή μια συνέντευξη δεν μπορεί να «αποκαλύψει».

Πλέον, είναι αρκετές οι εταιρείες οι οποίες, προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους τους κατά τη διαδικασία προσέλκυσης, χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την εύρεση πληροφοριών, κυρίως προσωπικού χαρακτήρα. Πώς, όμως, όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι ο χρόνος και τα χρήματα που ξοδεύουν δε θα πάνε χαμένα και ότι θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, την εύρεση δηλαδή του κατάλληλου για τη θέση υποψηφίου;

Το δίκτυο είναι «φορτωμένο»;
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος τρόπος μέτρησης της απόδοσης του εργαλείου αυτού (social networking websites), οπότε είναι και αρκετά πολύπλοκο για τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν να προσδιορίσουν το κατά πόσο το μέσο αυτό βοηθάει ή όχι αποτελεσματικά στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής εργαζομένων.

Το κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, εύρεσης τρόπου μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, είναι ο προσδιορισμός μετρήσεων που θα αποτυπώνουν το βαθμό επιτυχίας των μέσων αυτών και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν σε σχέση με το ROI της εταιρείας.
Παράδειγμα μιας τέτοιας μέτρησης θα μπορούσε να είναι ο δείκτης “Candidate Engagement”, μέσα από τον οποίο οι υπεύθυνοι προέλκυσης μπορούν να μετρήσουν τα επίπεδα ανταπόκρισης των υποψηφίων στις διάφορες μορφές επικοινωνίας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του δείκτη αυτού με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που μπορούν να συγκεντρωθούν από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης αναδύεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον υποψήφιο, δίνοντας έτσι και στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στους υποψηφίους αυτούς που πραγματικά την ενδιαφέρουν.

Για να οδηγηθούν σε επιτυχημένα αποτελέσματα οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να ξεπεράσουν αρκετά ακόμη εμπόδια. Εξαιρουμένων ορισμένων ερευνών επί του θέματος, δεν έχει διενεργηθεί ως τώρα καμία επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα sites αυτά προσθέτουν αξία στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμο δημιουργώντας μια σαφέστερη εικόνα για το προφίλ του εκάστοτε υποψηφίου.

Όπως εύστοχα σημειώνεται σε ένα σχετικό άρθρο του περιοδικού Economist: «..But if who you know really does matter more than what you know, social networking has obvious potential».