Τα social media αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, ενώ έχουν εξελιχθεί σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των εταιρειών με το κοινό. Οι προσπάθειες για ανεύρεση και προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το recruiting και το employer’s branding, τα social media αναδεικνύονται σε ένα σημαντικό όχημα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στη συνολική recruitment στρατηγική των σύγχρονων εταιρειών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν μία εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα εργαλείο απόκτησης ταλέντου, η προσπάθεια που θα καταβάλει και η στρατηγική που θα ακολουθήσει μπορεί, τελικά, να καθορίσει πόσο επιτυχημένη θα είναι στο να «φτάσει» και να προσελκύσει τους καλύτερους υποψηφίους.

Σήμερα, το 25% όσων αναζητούν εργασία αξιοποιεί τα social media ως βασικό μέσο για την αναζήτησή τους αυτή. Και κάθε χρόνο ένα νέο κύμα υπερσυνδεδεμένων “digital natives” εισέρχεται στην αγορά εργασίας. Τουλάχιστον εφτά στους δέκα εργαζόμενους ηλικίας 18-34 αναφέρουν ότι βρήκαν την τελευταία εργασία τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Και σχεδόν το 50% όλων των employee referrals προέρχονται από τα social media.

Είναι λογικό, συνεπώς, τα στελέχη του HR και οι recruiters να στρέφονται εκεί που βρίσκονται οι υποψήφιοι. Όντως, σύμφωνα με έρευνες, εννέα στις δέκα εταιρείες χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο τα κοινωνικά δικτύα για να προσελκύσουν, να στρατολογήσουν και να κάνουν engage ταλαντούχους ανθρώπους.

Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς recruiters βαθμολογούν τους υποψηφίους που αλιεύτηκαν από τα social media ως «υψηλότερης ποιότητας». Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την τελευταία έρευνα του Jobvite, “The Annual Social Recruiting Survey”, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας, το 59% όσων αναζητούν εργασία χρησιμοποιεί τα social media για να διερευνήσει την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των recruiters (87%) θεωρεί ότι το LinkedIn είναι η πλέον αποτελεσματική κοινωνική πλατφόρμα για να εξετάσουν τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ειδικά στις ηλικίες κάτω των 45 ετών (90%).

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι προφανές: Μία social media recruiting στρατηγική μπορεί να καθορίσει τα αποτελέσματα, είναι πια τόσο mainstream που καμία εταιρεία δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει, και τέλος, ήρθε για να μείνει. Με άλλα λόγια, ενώ το social recruiting ως όρος άρχισε να αναδύεται σχεδόν παράλληλα με τη διάδοση των social media, πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο για τις εταιρείες. Όπως εύγλωττα υποστηρίζει η ειδική σε θέματα social recruiting, Katrina Collier, «τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα μέρος μέσα στο οποίο οι εταιρείες μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να παρέχουν μία ματιά στην εταιρική τους κουλτούρα και τους ανθρώπους τους και τελικά να προσελκύσουν νέους ανθρώπους -ειδικά εκείνους με σπάνιες δεξιότητες- στις θέσεις εργασίας που προσφέρουν».

Τα πέντε βήματα μιας social recruitment στρατηγικής
Όπως οι περισσότεροι διαπιστώνουν στην πράξη, αλλά αποδεικνύουν και οι έρευνες, τα social media δεν είναι πλέον μόνο πλατφόρμες για την κοινωνική διάδραση των συμμετεχόντων. Το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και τα άλλα δίκτυα χρησιμοποιούνται από τους αναζητούντες εργασία τόσο για την επαγγελματική τους δικτύωση όσο και για το σχεδιασμό της επόμενης επαγγελματικής τους κίνησης.

Ταυτόχρονα, μέσω της διαφάνειας -η οποία είναι εγγενές χαρακτηριστικό των social media- οι εργοδότες έχουν πλέον στη διάθεσή τους πληροφορίες για τους υποψηφίους και δυνητικούς εργαζομένους τους που δεν είχαν στο παρελθόν. Σε αντίθεση με ένα απλό βιογραφικό σημείωμα, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να προσφέρουν στις εταιρείες μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους ανθρώπους που προσλαμβάνουν.

Αυτό, ωστόσο, είναι χρήσιμο μόνο μέσα στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης και ισχυρής στρατηγικής, την οποία η εταιρεία θα εκτελεί σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες διαδικασίες γύρω από την προσέλκυση και στρατολόγηση εργαζομένων. Μία social recruiting στρατηγική περιλαμβάνει κινήσεις και ενέργειες όπως η ανάπτυξη μίας ομάδας που θα αναλάβει την προσπάθεια, η δημιουργία περιεχομένου, αποφάσεις σχετικά με το σε ποιες πλατφόρμες θα εστιάσουν οι προσπάθειες, το κοινό στόχο, καθώς και η απόδειξη της απόδοσης της σχετικής επένδυσης που απαιτείται (ROI). Παρακάτω παρατίθενται πέντε βήματα που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των social media recruitment προσπαθειών.


Βήμα 1ο: χτίστε την ομάδα σας
Πριν από οποιαδήποτε κίνηση, κάθε εταιρεία θα πρέπει να καθορίσει τη στρατηγική της, η οποία περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, όπως το τι θα ανεβάζει (post) και σε ποιους θα στοχεύει. Ωστόσο, το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε social media recruitment στρατηγική είναι η ανάπτυξη της ομάδας που θα εκτελέσει αυτή τη στρατηγική.

Ο ορισμός μίας συγκεκριμένης ομάδας, η οποία θα έχει καθορισμένους ρόλους αλλά και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που θα ακολουθεί, θα βοηθήσει σημαντικά στην ομαλή ροή της διαδικασίας. Τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται και κινούνται γρήγορα. Χωρίς ένα καθιερωμένο standard πρωτόκολλο ανταπόκρισης, οι μικρές φωτιές μπορεί γρήγορα να μετατραπούν σε μεγάλες πυρκαγιές. Ειδικά, όσο ολοένα και περισσότερα άτομα εμπλέκονται στα social media της εταιρείας, είναι ουσιώδης η ύπαρξη σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων γύρω από τη σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Η σύσταση της ομάδας εξαρτάται από τη δομή και τους πόρους της εταιρείας. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η βέλτιστη προσέγγιση είναι στην ομάδα αυτή να συμμετέχουν τόσο στελέχη από το HR όσο και από το τμήμα marketing. Ωστόσο, αν η εταιρεία δεν διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο για τη δημιουργία και εκτέλεση μία αποτελεσματικής στρατηγικής στα social media για το recruitment και το employer’s branding, ίσως η καλύτερη λύση είναι να στραφούν σε έναν εξειδικευμένο εξωτερικό πάροχο.

Βήμα 2ο: δημιουργείστε και μοιραστείτε το περιεχόμενο σας
Το περιεχόμενο που αποδεικνύεται αποτελεσματικό για ένα εμπορικό brand, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικό και για το recruitment. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο περιεχόμενο θα πρέπει να «πουλάει» θέσεις εργασίας και όχι προϊόντα. Τι είδους, όμως, περιεχόμενο μπορεί να ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα μία εταιρεία προκειμένου να προσελκύσει δυνητικούς υποψηφίους;

Εμπειρίες εργαζομένων: Διεξάγετε συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους σας και αφήστε τους να μιλήσουν ειλικρινά για την εργασιακή τους εμπειρία στην εταιρεία. Όσο περισσότερο μπορείτε να προβάλλετε πραγματικές ιστορίες από πραγματικούς εργαζόμενους, τόσο μεγαλύτερη η εικόνα διαφάνειας της εταιρείας που θα δημιουργείται στους δυνητικούς εργαζομένους. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε αυτό το σημείο, ότι οι εργαζόμενοι μίας εταιρείας είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι και διαφημιστές της φήμης της ως εργοδότης.

Ο “wow” παράγοντας: Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε το γιατί η εταιρεία σας είναι εξαιρετική, αλλά μην το παρακάνετε. Προφανώς και μπορείτε να μιλήσετε για το ότι η εταιρεία, για παράδειγμα, έχει συμπεριληφθεί στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα τα τελευταία χρόνια και να προβάλλετε σχετικές διακρίσεις και επιτεύγματα, πάντα όμως σε συνδυασμό με τις εμπειρίες των εργαζομένων.

Προβολή εταιρικών αξιών: Οι υποψήφιοι θέλουν να μάθουν και να γνωρίσουν τι αντιπροσωπεύει η εταιρεία σας. Θέλουν να δουν ότι έχετε ένα σαφές όραμα και, το πιο σημαντικό, θέλουν να δουν πώς αυτό υλοποιείται ή εκφράζεται στην καθημερινότητα. Παραδείγματος χάριν, αν το mission statement της εταιρείας προάγει την υπηρεσία προς τους άλλους, διασφαλίστε ότι το περιεχόμενο που μοιράζεστε στα social media υπογραμμίζει τις φιλανθρωπικές προσπάθειες στις οποίες συμμετέχετε.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι το εκάστοτε περιεχόμενο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά, όπως αναλύεται παρακάτω. Για παράδειγμα, το Instagram απαιτεί πλούσιο φωτογραφικό περιεχόμενο, το Facebook χρειάζεται μία πιο “fun” νότα, ενώ το LinkedIn προσφέρεται για περισσότερη πληροφορία. Ακόμα, είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλίζεται μία σταθερή ροή περιεχομένου, καθώς αυτό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για το χτίσιμο του απαραίτητου -και άκρως επιθυμητού- engagement από το κοινό στο οποίο στοχεύει η εταιρεία. Ένα ημερολόγιο περιεχομένου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των posts στα διάφορα κανάλια κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Μία καλή ιδέα είναι να αναπτύχθεί και μία «βιβλιοθήκη περιεχομένου», πριν ακόμα ξεκινήσουν οι γύρω από το recruitment και το employer’s branding προσπάθειες στα social media.


Βήμα 3ο: βρείτε το κοινό σας (ή πως να αποφασίσετε σε ποια κοινωνική πλατφόρμα πρέπει να συμμετέχετε)
Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει το δικό του κυρίαρχο δημογραφικό κοινό. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το Facebook χρησιμοποιούν οι γυναίκες σε ποσοστό 83%, ενώ το ποσοστό των αντρών φτάνει το 75%. Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα είναι η 18-29, με ποσοστό 88% και ακολουθούν οι άνθρωποι ηλικίας 30-49 ετών, σε ποσοστό 84%, ενώ το 79% των ανθρώπων πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι χρήστες του Facebook. Το Instagram, από την άλλη, έχει πλέον ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, που ανήκουν κυρίως σε νεαρότερες γενιές – το 59% των ανθρώπων 18-29 ετών χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.

To LinkedIn είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο για τους επαγγελματίες, με περισσότερους από 467 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του 2016. Το 31% των ανδρών και το 27% των γυναικών που έχουν πρόσβαση στο Internet είναι μέλη του, καθώς επίσης και το 50% των ενηλίκων με πανεπιστημιακή μόρφωση. Ένα ακόμα χρήσιμο στοιχείο είναι η συχνότητα χρήσης των δικτύων, καθώς το να έχει κάποιος λογαριασμό σε κάποια πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι συνδέεται σε αυτή καθημερινά. Και για αυτό, τα νούμερα σε ό,τι αφορά την καθημερινή χρήση διαφοροποιούνται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 79% των ενηλίκων χρησιμοποιούν καθημερινά το Facebook, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το Instagram φτάνει το 51%. Σε ποσοστό 42% και 18% χρησιμοποιούν οι ενήλικες καθημερινά το Twitter και το LinkedIn, αντίστοιχα.

Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά; Σε έναν ιδανικό κόσμο, μία εταιρεία θα ήθελε να έχει παρουσία σε κάθε μία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο στην πράξη κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Επιπλέον, το να γνωρίζει μία εταιρεία σε ποιο δίκτυο βρίσκεται το κοινό στο οποίο στοχεύει, διασφαλίζει ότι τα posts της θα φτάσουν στο πιο σχετικό με τον στόχο της κομμάτι του πληθυσμού.

Για τις εταιρείες που ξεκινούν τις προσπάθειές τους, μία προσέγγιση είναι να αξιοποιήσουν τα βασικά μεγαλύτερα δίκτυα, ήτοι Facebook, Twitter, LinkedIn και Instagram – τα οποία είναι και τα πλέον δημοφιλή στην Ελλάδα.

Εκτός από την επιλογή πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να συνυπολογιστεί είναι και το είδος του περιεχομένου που η εταιρεία θέλει να ανεβάζει.

Αν, λόγου χάριν, σκοπεύετε να ποστάρετε κυρίως περιεχόμενο που βασίζεται σε μεγάλα κείμενα, όπως άρθρα ή white papers, το LinkedIn είναι η καλύτερη επιλογή. Το Instagram, όπως ήδη αναφέρθηκε, βασίζεται αποκλειστικά στην εικόνα, ενώ το Facebook συνδυάζει κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο.

Κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να εξεταστούν πριν δραστηριοποιηθεί μία εταιρεία σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, περιλαμβάνουν θέματα όπως τα παρακάτω:

  • Αν επιλεχθεί μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με νεαρότερο κοινό, όπως το SnapChat και το Instagram, πώς θα μπορέσει η εταιρεία να εμφανίζεται ως “νέα” και “μοδάτη”, αλλά ταυτόχρονα να προβάλλει και να επικοινωνεί το κατάλληλο branding;
  • Θα έχει το μήνυμά απήχηση στους followers; Με δεδομένο ότι ο στόχος είναι αφενός η προσέλκυση της προσοχής και αφετέρου το engagement, με ποιο τρόπο το περιεχόμενο της εταιρείας μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις, όπως άνοιγμα ενός url, likes, retweets ή/και σχόλια;

Το να εδραιώσει μία επιχείρηση την παρουσία της στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και το περιεχόμενο είναι το επόμενο βήμα για τη δημιουργία μίας επιτυχημένης social recruitment στρατηγικής.

Βήμα 4ο: στοχεύστε στο κοινό σας
Εφόσον έχετε προσδιορίσει ποιο είναι το κοινό που στοχεύετε, θα πρέπει και να το βρείτε. Το Search Engine Marketing (SEM) είναι μία μορφή διαδικτυακού marketing που μπορεί να σας βοηθήσει να στοχεύσετε σε συγκεκριμένους χρήστες μέσω της βελτιστοποίησης και της διαφήμισης. Τόσο το Facebook όσο και τα Twitter και LinkedIn παρέχουν ευκαιρίες για πληρωμένη προώθηση και στόχευση. Η απόφαση για τη στόχευση των διαφόρων posts εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες, περιλαμβανομένων των παρακάτω:

  • ο στόχος κάθε post – όπως η αύξηση των clicks στις αγγελίες με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρείας
  • τα δημογραφικά στοιχεία σε σχέση με τον στόχο – όπως άνδρες 25-30 που ζουν στην Πάτρα
  • Συμπεριφορές σε σχέση με τον στόχο – όπως για παράδειγμα χρήστες κινητών συσκευών ή μέλη φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να υποτιμάται η δύναμη του post. Σε γενικές γραμμές, το κείμενο προβολής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και τις προθέσεις των χρηστών, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να επέλθει τα επιθυμητό engagement. Το περιεχόμενο θα πρέπει, επίσης, να είναι συναρπαστικό και ελκυστικό και να εξηγεί τα οφέλη αυτού που προσπαθείτε να μεταφέρετε. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ώθηση για δράση.

Βήμα 5ο: αποδείξτε το ROI
Τα shares, τα likes και τα retweets είναι σημαντικό δείγμα του engagement, αλλά στην πράξη οδηγούν σε clicks, αιτήσεις και τελικά προσλήψεις; Με άλλα λόγια, ποια είναι η απόδοση της επένδυσης στα social media;

H απόδειξη του ROI των social media μπορεί να είναι δύσκολη. Και αυτό γιατί για τις περισσότερες εταιρείες σε ό,τι αφορά την απόκτηση ταλέντου, η χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης είναι κυρίως ή και αποκλειστικά συμπληρωματική. Καμία εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα social media ως το κυρίαρχο marketing κανάλι. Οι αγγελίες, τα job boards και το SEO εξακολουθούν να είναι τα κυρίαρχα κανάλια, με τα social media να λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτά. Με άλλα λόγια, τα social media είναι καλύτερα για τη διάχυση της ενημέρωσης και του ενδιαφέροντος, και όχι για το… «κλείσιμο της συμφωνίας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας καλύτερος τρόπος να αντιληφθείτε την επιτυχία των προσπαθειών σας στα social media είναι να εξετάσετε κατά πόσο ή πόσο καλά οδηγεί τους ανθρώπους ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που οι marketeers ονομάζουν μετατροπή (conversion) – δηλαδή στον στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλος από την υποβολή αίτησης για κάποια θέση εργασίας. Και ενώ ο τελικός στόχος είναι η υποβολή της αίτησης για τη θέση, οι «μικρο-μετατροπές» (micro-conversions) δημιουργούν awareness για την εταιρεία σας. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, τα micro-conversions, όπως για παράδειγμα ένας χρήστης να εγγραφεί στο αντίστοιχο newsletter, ή να επισκεφτεί τη σελίδα καριέρας, περιεχομένου και θέσεων εργασίας της εταιρείας, είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Άλλωστε, όσοι κατανοούν πώς τα social media λειτουργούν, ενθουσιάζονται με το engagement, όπως τα clicks, τα likes, τα shares, τα retweets κ.ά., ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο πόσοι άνθρωποι βλέπουν ένα post αλλά κυρίως πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το post για αυτούς που τελικά το είδαν.